УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУMICROSOFT SRBIJA
ASK - ANTHOLOGY OF SERBIAN LITERATURE ASK - ABOUT THE PROJECT ASK - SORTING BY BOOK ASK - SORTING BY WRITER ASK - SORTING BY PERIOD ASK - ADVANCED SEARCH ASK - HELP

 

SORTING BY WRITER

 

Божовић, Григорије  -  КОСОВСКЕ ПРИЧЕ
Božović, Grigorije  -  KOSOVSKE PRIČE
Bozovic, Grigorije  -  Stories from/about Kosovo
 
Бојић, Милутин  -  ПЕСМЕ
Bojić, Milutin  -  PESME
Bojic, Milutin  -  Poems
 
Васић, Драгиша  -  САБРАНЕ ПРИПОВЕТКЕ
Vasić, Dragiša  -  SABRANE PRIPOVETKE
Vasic, Dragisa  -  Collected Stories
 
Васић, Драгиша  -  ЦРВЕНЕ МАГЛЕ
Vasić, Dragiša  -  CRVENE MAGLE
Vasic, Dragisa  -  Red Fogs
 
Велмар-Јанковић, Светлана  -  ДОРЋОЛ
Velmar-Janković, Svetlana  -  DORĆOL
Velmar-Jankovic, Svetlana  -  Dorcol
 
Веселиновић, Јанко  -  ХАЈДУК СТАНКО
Veselinović, Janko  -  HAJDUK STANKO
Veselinovic, Janko  -  Hajduk Stanko
 
Глишић, Милован  -  ПРИПОВЕТКЕ
Glišić, Milovan  -  PRIPOVETKE
Glisic, Milovan  -  Stories
 
Данојлић, Милован  -  КАКО СПАВАЈУ ТРАМВАЈИ И ДРУГЕ ПЕСМЕ
Danojlić, Milovan  -  KAKO SPAVAJU TRAMVAJI I DRUGE PESME
Danojlić, Milovan  -  How Trams Sleep and Other Poems
 
Данојлић, Милован  -  НАИВНА ПЕСМА
Danojlić, Milovan  -  NAIVNA PESMA
Danojlić, Milovan  -  Naive Poem
 
Десница, Владан  -  Прољећа Ивана Галеба
Desnica, Vladan  -  Proljeća Ivana Galeba
Desnica, Vladan  -  Ivan Galeb's Springs (the Play of Spring and Death)
 
Домановић, Радоје  -  МРТВО МОРЕ
Domanović, Radoje  -  MRTVO MORE
Domanovic, Radoje  -  The Dead sea
 
Дучић, Јован  -  ПЕСМЕ
Dučić, Jovan  -  PESME
Ducic, Jovan  -  Poems
 
Ђурић, Војислав  -  АНТОЛОГИЈА НАРОДНИХ ЈУНАЧКИХ ПЕСАМА
Đurić, Vojislav  -  ANTOLOGIJA NARODNIH JUNAČKIH PESAMA
Djuric, Vojislav  -  Anthology of Folc Epic Poetry
 
Ђурић, Војислав  -  АНТОЛОГИЈА НАРОДНИХ ПРИПОВЕДАКА
Đurić, Vojislav  -  ANTOLOGIJA NARODNIH PRIPOVEDAKA
Djuric, Vojislav  -  Antology of Folk Stories
 
Ивић, Павле (са групом аутора)  -  Кратка историја српске књижевности
Ivić, Pavle (sa grupom autora)  -  Kratka istorija srpske književnosti
Ivic, Pavle (with the group of authors)  -  Short History of Serbian Literature
 
Игњатовић, Јаков  -  ВЕЧИТИ МЛАДОЖЕЊА
Ignjatović, Jakov  -  VEČITI MLADOŽENJA
Ignjatovic, Jakov  -  The Ethernal Groom
 
Игњатовић, Јаков  -  ПРИПОВЕТКЕ
Ignjatović, Jakov  -  PRIPOVETKE
Ignjatovic, Jakov  -  Stories
 
Илић, Војислав Ј.  -  ДЕЧЈА ЗБИРКА ПЕСАМА
Ilić, Vojislav J.  -  DEČJA ZBIRKA PESAMA
Ilic, Vojislav J.  -  The Collection of Children's Poems
 
Илић, Војислав Ј.  -  ПЕСМЕ
Ilić, Vojislav J.  -  PESME
Ilic, Vojislav J.  -  Poems
 
Јаковљевић, Стеван  -  СРПСКА ТРИЛОГИЈА - КЊИГА ДРУГА
Jakovljević, Stevan  -  SRPSKA TRILOGIJA - KNJIGA DRUGA
Jakovljevic, Stevan  -  Serbian Trilogy - Book 2
 
Јаковљевић, Стеван  -  СРПСКА ТРИЛОГИЈА - КЊИГА ПРВА
Jakovljević, Stevan  -  SRPSKA TRILOGIJA - KNJIGA PRVA
Jakovljevic, Stevan  -  Serbian Trilogy - Book 1
 
Јаковљевић, Стеван  -  СРПСКА ТРИЛОГИЈА - КЊИГА ТРЕЋА
Jakovljević, Stevan  -  SRPSKA TRILOGIJA - KNJIGA TREĆA
Jakovljevic, Stevan  -  Serbian Trilogy - Book 3
 
Јакшић, Ђура  -  ЈЕЛИСАВЕТА
Jakšić, Đura  -  JELISAVETA
Jaksic, Djura  -  Jelisaveta
 
Јакшић, Ђура  -  ПЕСМЕ
Jakšić, Đura  -  PESME
Jaksic, Djura  -  Poems
 
Јакшић, Ђура  -  ПРОЗА
Jakšić, Đura  -  PROZA
Jaksic, Djura  -  Prose
 
Јакшић, Ђура  -  СТАНОЈЕ ГЛАВАШ
Jakšić, Đura  -  STANOJE GLAVAŠ
Jaksic, Djura  -  Stanoje Glavas
 
Јакшић, Милета  -  ХРИСТОС НА ПУТУ
Jakšić, Mileta  -  HRISTOS NA PUTU
Jaksic, Mileta  -  Christ on the Road
 
Јовановић, Јован Змај  -  ДРУГА ПЕВАНИЈА
Jovanović, Jovan Zmaj  -  DRUGA PEVANIJA
Jovanovic, Jovan Zmaj  -  Other Songs Collection
 
Јовановић, Јован Змај  -  ЂУЛИЋИ И ЂУЛИЋИ УВЕОЦИ
Jovanović, Jovan Zmaj  -  ĐULIĆI I ĐULIĆI UVEOCI
Jovanovic, Jovan Zmaj  -  Little Roses and Fading Little Roses
 
Капор, Момо  -  БЕЛЕШКЕ ЈЕДНЕ АНЕ
Kapor, Momo  -  BELEŠKE JEDNE ANE
Kapor, Momo  -  Writings of Ana
 
Капор, Момо  -  НАЈБОЉЕ ГОДИНЕ И ДРУГЕ ПРИЧЕ
Kapor, Momo  -  NAJBOLJE GODINE I DRUGE PRIČE
Kapor, Momo  -  The Best Years and Other Stories
 
Караџић, Вук Стефановић  -  СРПСКЕ НАРОДНЕ ПРИПОВЈЕТКЕ
Karadžić, Vuk Stefanović  -  SRPSKE NARODNE PRIPOVJETKE
Karadzic, Vuk Stefanovic  -  Serbian Folk Stories
 
Кнежевић, Миливоје В.  -  АНТОЛОГИЈА НАРОДНИХ УМОТВОРИНА
Knežević, Milivoje V.  -  ANTOLOGIJA NARODNIH UMOTVORINA
Knezevic, Milivoje V.  -  Anthology of Proverbs and Sayings
 
Костић, Лаза  -  ПЕСМЕ
Kostić, Laza  -  PESME
Kostic, Laza  -  Poems
 
Кочић, Петар  -  ИЗАБРАНА ДЕЛА
Kočić, Petar  -  IZABRANA DELA
Kocic, Petar  -  Selected Works
 
Краков, Станислав  -  КРИЛА
Krakov, Stanislav  -  KRILA
Krakov, Stanislav  -  The Wings
 
Лазаревић, Лаза К.  -  ПРИПОВЕТКЕ
Lazarević, Laza K.  -  PRIPOVETKE
Lazarevic, Laza K.  -  Stories
 
Лалић, Иван В.  -  ПИСМО
Lalić, Ivan V.  -  PISMO
Lalic, Ivan V.  -  The Letter
 
Лесковац, Младен  -  СТАРИЈА СРПСКА ПОЕЗИЈА
Leskovac, Mladen  -  STARIJA SRPSKA POEZIJA
Leskovac, Mladen  -  Old Serbian Poetry
 
Максимовић, Десанка  -  ТРАЖИМ ПОМИЛОВАЊЕ
Maksimović, Desanka  -  TRAŽIM POMILOVANJE
Maksimovic, Desanka  -  I Ask for Forgiveness
 
Матавуљ, Симо  -  БАКОЊА ФРА БРНЕ
Matavulj, Simo  -  BAKONJA FRA BRNE
Matavulj, Simo  -  Friar Brne's Bakonja
 
Матавуљ, Симо  -  УСКОК
Matavulj, Simo  -  USKOK
Matavulj, Simo  -  Uskok
 
Матавуљ, Симо  -  УСКОК ЈАНКО
Matavulj, Simo  -  USKOK JANKO
Matavulj, Simo  -  Uskok Janko
 
Миланковић, Милутин  -  КРОЗ ВАСИОНУ И ВЕКОВЕ
Milanković, Milutin  -  KROZ VASIONU I VEKOVE
Milankovic, Milutin  -  Throughout the Universe and Centuries
 
Миланковић, Милутин  -  КРОЗ ЦАРСТВО НАУКА
Milanković, Milutin  -  KROZ CARSTVO NAUKA
Milankovic, Milutin  -  Throughout the Imperium of the Science
 
Милићевић, Вук  -  Беспуће
Milićević, Vuk  -  Bespuće
Milicevic, Vuk  -  Wasteland
 
Милошевић-Ђорђевић, Нада  -  ЛИРСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ
Milošević-Đorđević, Nada  -  LIRSKE NARODNE PESME
Milosevic-Djordjevic, Nada  -  Folk Lyric Poems
 
Миљковић, Бранко  -  ПЕСМЕ
Miljković, Branko  -  PESME
Miljkovic, Branko  -  Poems
 
Монахиња Јефимија  -  КЊИЖЕВНИ РАДОВИ
Monahinja Jefimija  -  KNJIŽEVNI RADOVI
Monahinja Jefimija  -  Literary Works
 
Настасијевић, Момчило  -  ПЕСМЕ
Nastasijević, Momčilo  -  PESME
Nastasijevic, Momcilo  -  Poems
 
Ненадић, Добрило  -  ДОРОТЕЈ
Nenadić, Dobrilo  -  DOROTEJ
Nenadic, Dobrilo  -  Dorotheus
 
Ненадовић, Матеја Прота  -  МЕМОАРИ
Nenadović, Mateja Prota  -  MEMOARI
Nenadovic, Mateja Prota  -  Memoirs
 
Нушић, Бранислав  -  АУТОБИОГРАФИЈА
Nušić, Branislav  -  AUTOBIOGRAFIJA
Nusic, Branislav  -  Autobiography
 
Нушић, Бранислав  -  ГОСПОЂА МИНИСТАРКА
Nušić, Branislav  -  GOSPOĐA MINISTARKA
Nusic, Branislav  -  The Minister's Wife
 
Нушић, Бранислав  -  НАРОДНИ ПОСЛАНИК
Nušić, Branislav  -  NARODNI POSLANIK
Nusic, Branislav  -  The Member of the National Parliament
 
Нушић, Бранислав  -  ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА
Nušić, Branislav  -  OŽALOŠĆENA PORODICA
Nusic, Branislav  -  Family in Mourning
 
Нушић, Бранислав  -  ПОКОЈНИК
Nušić, Branislav  -  POKOJNIK
Nusic, Branislav  -  The Deceased
 
Нушић, Бранислав  -  СУМЊИВО ЛИЦЕ
Nušić, Branislav  -  SUMNJIVO LICE
Nusic, Branislav  -  Suspicious Person
 
Обрадовић, Доситеј  -  БАСНЕ
Obradović, Dositej  -  BASNE
Obradovic, Dositej  -  Fables
 
Обрадовић, Доситеј  -  ЖИВОТ И ПРИКЉУЧЕНИЈА
Obradović, Dositej  -  ŽIVOT I PRIKLJUČENIJA
Obradovic, Dositej  -  Life and Adventures
 
Обрадовић, Доситеј  -  ПИСМО ХАРАЛАМПИЈУ
Obradović, Dositej  -  PISMO HARALAMPIJU
Obradovic, Dositej  -  Letter to Haralampije
 
Олујић, Гроздана  -  ГЛАСАМ ЗА ЉУБАВ
Olujić, Grozdana  -  GLASAM ZA LJUBAV
Olujic, Grozdana  -  I Vote for Love
 
Олујић, Гроздана  -  НЕБЕСКА РЕКА И ДРУГЕ БАЈКЕ
Olujić, Grozdana  -  NEBESKA REKA I DRUGE BAJKE
Olujic, Grozdana  -  The Heavenly River and other Fairytales
 
Олујић, Гроздана  -  СЕДЕФНА РУЖА И ДРУГЕ БАЈКЕ
Olujić, Grozdana  -  SEDEFNA RUŽA I DRUGE BAJKE
Olujic, Grozdana  -  The Pearl Rose and other Fairytales
 
Опачић, Зорана  -  АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ ПОЕЗИЈЕ ЗА ДЕЦУ ПРЕДЗМАЈЕВСКОГ ПЕРИОДА
Opačić, Zorana  -  ANTOLOGIJA SRPSKE POEZIJE ZA DECU PREDZMAJEVSKOG PERIODA
Opacic, Zorana  -  Anthology Of serbian Children's Poetry before the Period of Zmaj's Poetry
 
Павловић, Миодраг  -  Србија до краја века
Pavlović, Miodrag  -  Srbija do kraja veka
Pavlovic, Miodrag  -  Serbia until the end of the century
 
Пандуровић, Сима  -  ПЕСМЕ
Pandurović, Sima  -  PESME
Pandurovic, Sima  -  Poems
 
Панић-Суреп, Милорад  -  СРПСКЕ НАРОДНЕ ПРИПОВЕТКЕ АНТОЛОГИЈА
Panić-Surep, Milorad  -  SRPSKE NARODNE PRIPOVETKE ANTOLOGIJA
Panic-Surep, Milorad  -  Anthology of Serbian Folk Stories
 
Петковић, Владислав DIS  -  ПЕСМЕ
Petković, Vladislav DIS  -  PESME
Petkovic, Vladislav DIS  -  Poems
 
Петковић, Новица  -  Два српска романа (студије о Сеобама и Нечистој крви)
Petković, Novica  -  Dva srpska romana (studije o Seobama i Nečistoj krvi)
Petkovic, Novica  -  Two Serbian novels (study about Migrations and Inpure Blood)
 
Петковић, Новица  -  СЛОВЕНСКЕ ПЧЕЛЕ У ГРАЧАНИЦИ
Petković, Novica  -  SLOVENSKE PČELE U GRAČANICI
Petkovic, Novica  -  Slavic Bees in Gracanica
 
Петровић, Михаило Алас  -  РОМАН ЈЕГУЉЕ
Petrović, Mihailo Alas  -  ROMAN JEGULJE
Petrovic, Mihailo Alas  -  The Eel Novel
 
Петровић, Петар Његош  -  ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ
Petrović, Petar Njegoš  -  GORSKI VIJENAC
Petrovic, Petar Njegos  -  The Mountain Wreath
 
Петровић, Петар Његош  -  ЛУЧА МИКРОКОЗМА
Petrović, Petar Njegoš  -  LUČA MIKROKOZMA
Petrovic, Petar Njegos  -  The Light of Microcosm
 
Петровић, Растко  -  АФРИКА
Petrović, Rastko  -  AFRIKA
Petrovic, Rastko  -  Africa
 
Петровић, Растко  -  ЉУДИ ГОВОРЕ
Petrović, Rastko  -  LJUDI GOVORE
Petrovic, Rastko  -  People Talk
 
Петровић, Растко  -  ПЕСМЕ
Petrović, Rastko  -  PESME
Petrovic, Rastko  -  Poems
 
Попа, Васко  -  КОРА
Popa, Vasko  -  KORA
Popa, Vasko  -  Bark
 
Попа, Васко  -  НЕПОЧИН-ПОЉЕ
Popa, Vasko  -  NEPOČIN-POLJE
Popa, Vasko  -  Field of No Rest
 
Попа, Васко  -  УСПРАВНА ЗЕМЉА
Popa, Vasko  -  USPRAVNA ZEMLJA
Popa, Vasko  -  Upright Country
 
Поповић, Богдан  -  АНТОЛОГИЈА НОВИЈЕ СРПСКЕ ЛИРИКЕ
Popović, Bogdan  -  ANTOLOGIJA NOVIJE SRPSKE LIRIKE
Popovic, Bogdan  -  Anthology of Modern Serbian Lyric Poetry
 
Поповић, Јован Стерија  -  ЖЕНИДБА И УДАДБА
Popović, Jovan Sterija  -  ŽENIDBA I UDADBA
Popovic, Jovan Sterija  -  Getting Married
 
Поповић, Јован Стерија  -  ЗЛА ЖЕНА
Popović, Jovan Sterija  -  ZLA ŽENA
Popovic, Jovan Sterija  -  The Evil Woman
 
Поповић, Јован Стерија  -  ИЗАБРАНЕ КОМЕДИЈЕ
Popović, Jovan Sterija  -  IZABRANE KOMEDIJE
Popovic, Jovan Sterija  -  Selected Comedies
 
Поповић, Јован Стерија  -  ЛАЖА И ПАРАЛАЖА
Popović, Jovan Sterija  -  LAŽA I PARALAŽA
Popovic, Jovan Sterija  -  The Liar and the Arch-Liar
 
Поповић, Јован Стерија  -  ПОКОНДИРЕНА ТИКВА
Popović, Jovan Sterija  -  POKONDIRENA TIKVA
Popovic, Jovan Sterija  -  A Preposterous Fool
 
Поповић, Јован Стерија  -  РОДОЉУПЦИ
Popović, Jovan Sterija  -  RODOLJUPCI
Popovic, Jovan Sterija  -  The Patriots
 
Поповић, Јован Стерија  -  РОМАН БЕЗ РОМАНА
Popović, Jovan Sterija  -  ROMAN BEZ ROMANA
Popovic, Jovan Sterija  -  The Novel without Novel
 
Поповић, Јован Стерија  -  ТВРДИЦА
Popović, Jovan Sterija  -  TVRDICA
Popovic, Jovan Sterija  -  Miser
 
Пупин, Михајло  -  Са пашњака до научењака
Pupin, Mihajlo  -  Sa pašnjaka do naučenjaka
Pupin, Mihajlo  -  From Immigrant to Inventor
 
Радичевић, Бранко  -  ПЕСМЕ
Radičević, Branko  -  PESME
Radicevic, Branko  -  Poems
 
Раичковић, Стеван  -  КАМЕНА УСПАВАНКА
Raičković, Stevan  -  KAMENA USPAVANKA
Raickovic, Stevan  -  Stone Lullaby
 
Ракић, Милан  -  ПЕСМЕ
Rakić, Milan  -  PESME
Rakic, Milan  -  Poems
 
Ранковић, Светолик П.  -  ГОРСКИ ЦАР
Ranković, Svetolik P.  -  GORSKI CAR
Rankovic, Svetolik P.  -  The Tsar of the Mountain
 
Ранковић, Светолик П.  -  ПРИПОВЕТКЕ
Ranković, Svetolik P.  -  PRIPOVETKE
Rankovic, Svetolik P.  -  Stories
 
Ранковић, Светолик П.  -  СЕОСКА УЧИТЕЉИЦА
Ranković, Svetolik P.  -  SEOSKA UČITELJICA
Rankovic, Svetolik P.  -  The Village Schoolteacher
 
Ршумовић, Љубивоје  -  ЈОШ НАМ САМО АЛЕ ФАЛЕ
Ršumović, Ljubivoje  -  JOŠ NAM SAMO ALE FALE
Rsumovic, Ljubivoje  -  All We Need is Dragons
 
Ршумовић, Љубивоје  -  МА ШТА МИ РЕЧЕ
Ršumović, Ljubivoje  -  MA ŠTA MI REČE
Rsumovic, Ljubivoje  -  You Don't Say!
 
Свети Сава  -  САБРАНА ДЕЛА
Sveti Sava  -  SABRANA DELA
Sveti Sava  -  Selected Works
 
Секулић, Исидора  -  Кроника паланачког гробља
Sekulić, Isidora  -  Kronika palanačkog groblja
Sekulic, Isidora  -  Chronicles of Smalltown Graveyard
 
Симовић, Љубомир  -  НАЈЛЕПШЕ ПЕСМЕ
Simović, Ljubomir  -  NAJLEPŠE PESME
Simovic, Ljubomir  -  The Most Beautiful Poems
 
Симовић, Љубомир  -  ПУТУЈУЋЕ ПОЗОРИШТЕ ШОПАЛОВИЋ
Simović, Ljubomir  -  PUTUJUĆE POZORIŠTE ŠOPALOVIĆ
Simovic, Ljubomir  -  The Travel Theatre of Sopalovics
 
Симовић, Љубомир  -  ХАСАНАГИНИЦА
Simović, Ljubomir  -  HASANAGINICA
Simovic, Ljubomir  -  Hasanaga's Wife
 
Симовић, Љубомир  -  ЧУДО У "ШАРГАНУ"
Simović, Ljubomir  -  ČUDO U "ŠARGANU"
Simovic, Ljubomir  -  Miracle in Sargan
 
Скерлић, Јован  -  ИСТОРИЈА НОВЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Skerlić, Jovan  -  ISTORIJA NOVE SRPSKE KNJIŽEVNOSTI
Skerlic, Jovan  -  The History of Modern Serbian Literature
 
Сремац, Стеван  -  ЗОНА ЗАМФИРОВА
Sremac, Stevan  -  ZONA ZAMFIROVA
Sremac, Stevan  -  Zamfir's Zona
 
Сремац, Стеван  -  ЛИМУНАЦИЈА У СЕЛУ
Sremac, Stevan  -  LIMUNACIJA U SELU
Sremac, Stevan  -  Illumination in the Village
 
Сремац, Стеван  -  ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА
Sremac, Stevan  -  POP ĆIRA I POP SPIRA
Sremac, Stevan  -  Priest Cira and Priest Spira
 
Сремац, Стеван  -  ПРОЗА
Sremac, Stevan  -  PROZA
Sremac, Stevan  -  Prose
 
Станковић, Борисав  -  БОЖЈИ ЉУДИ
Stanković, Borisav  -  BOŽJI LJUDI
Stankovic, Borisav  -  God's People
 
Станковић, Борисав  -  ГАЗДА МЛАДЕН
Stanković, Borisav  -  GAZDA MLADEN
Stankovic, Borisav  -  Landlord Mladen
 
Станковић, Борисав  -  ИЗ СТАРОГ ЈЕВАНЂЕЉА И СТАРИ ДАНИ
Stanković, Borisav  -  IZ STAROG JEVANĐELJA I STARI DANI
Stankovic, Borisav  -  From Old Gospel and Old Days
 
Станковић, Борисав  -  ЈОВЧА
Stanković, Borisav  -  JOVČA
Stankovic, Borisav  -  Jovca
 
Станковић, Борисав  -  КОШТАНА
Stanković, Borisav  -  KOŠTANA
Stankovic, Borisav  -  Koštana
 
Станковић, Борисав  -  НЕЧИСТА КРВ
Stanković, Borisav  -  NEČISTA KRV
Stankovic, Borisav  -  Impure Blood
 
Станковић, Борисав  -  ТАШАНА
Stanković, Borisav  -  TAŠANA
Stankovic, Borisav  -  Tasana
 
Стефановић Венцловић, Гаврил  -  ЦРНИ БИВО У СРЦУ
Stefanović Venclović, Gavril  -  CRNI BIVO U SRCU
Stefanovic Venclovic, Gavril  -  The Black Buffalo in the Heart
 
Теодосије  -  ЖИТИЈА
Teodosije  -  ŽITIJA
Teodosije  -  Saint's Lives
 
Тесла, Никола  -  МОЈИ ИЗУМИ
Tesla, Nikola  -  MOJI IZUMI
Tesla, Nikola  -  My Inventions
 
Тешић, Милосав  -  У ТЕСНОМ СКЛОПУ
Tešić, Milosav  -  U TESNOM SKLOPU
Tesic, Milosav  -  In a Tight Composition
 
Тодоровић, Пера  -  ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА
Todorović, Pera  -  DNEVNIK JEDNOG DOBROVOLJCA
Todorovic, Pera  -  The Diary of an Army Volunteer
 
Требјешанин, Жарко  -  ПРЕДСТАВА О ДЕТЕТУ У СРПСКОЈ КУЛТУРИ
Trebješanin, Žarko  -  PREDSTAVA O DETETU U SRPSKOJ KULTURI
Trebjesanin, Zarko  -  The Perception of the Child in Serbian Culture
 
Ћипико, Иво  -  Пауци
Ćipiko, Ivo  -  Pauci
Cipiko, Ivo  -  Spiders
 
Ћипико, Иво  -  Приповетке
Ćipiko, Ivo  -  Pripovetke
Cipiko, Ivo  -  Novels
 
Ћопић, Бранко  -  Башта сљезове боје
Ćopić, Branko  -  Bašta sljezove boje
Copic, Branko  -  Garden with the Color of Mallow
 
Ћопић, Бранко  -  Доживљаји мачка Тоше
Ćopić, Branko  -  Doživljaji mačka Toše
Copic, Branko  -  Advantures of cat Tosa
 
Ћопић, Бранко  -  Орлови рано лете
Ćopić, Branko  -  Orlovi rano lete
Copic, Branko  -  Eagles Fly Early
 
Ћопић, Бранко  -  Чаробна шума
Ćopić, Branko  -  Čarobna šuma
Copic, Branko  -  The Magic Woods
 
Ћосић, Добрица  -  КОРЕНИ
Ćosić, Dobrica  -  KORENI
Cosic, Dobrica  -  Roots
 
Цвијић, Јован  -  ПСИХИЧКЕ ОСОБИНЕ ЈУЖНИХ СЛОВЕНА
Cvijić, Jovan  -  PSIHIČKE OSOBINE JUŽNIH SLOVENA
Cvijic, Jovan  -  Psychological Characteristics of South Slavs
 
Црњански, Милош  -  Лирика Итаке
Crnjanski, Miloš  -  Lirika Itake
Crnjanski, Milos  -  Lirics of Ithaka
 
Црњански, Милош  -  Сеобе
Crnjanski, Miloš  -  Seobe
Crnjanski, Milos  -  Migrations
 
Црњански, Милош  -  Сеобе друга књига
Crnjanski, Miloš  -  Seobe druga knjiga
Crnjanski, Milos  -  Migrations II part
 
Чајкановић, Веселин  -  РЕЧНИК СРПСКИХ НАРОДНИХ ВЕРОВАЊА О БИЉКАМА
Čajkanović, Veselin  -  REČNIK SRPSKIH NARODNIH VEROVANJA O BILJKAMA
Cajkanovic, Veselin  -  Dictionary of Serbian Folk Beliefs on Plants
 
Шантић, Алекса  -  ПЕСМЕ
Šantić, Aleksa  -  PESME
Santic, Aleksa  -  Poems