УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУMICROSOFT SRBIJA
ASK - ANTHOLOGY OF SERBIAN LITERATURE ASK - ABOUT THE PROJECT ASK - SORTING BY BOOK ASK - SORTING BY WRITER ASK - SORTING BY PERIOD ASK - ADVANCED SEARCH ASK - HELP

 

SORTING BY PERIOD AND BOOK TYPE

 

ЖИТИЈА  -  Теодосије
ŽITIJA  -  Teodosije
Saint's Lives  -  Teodosije
 
КЊИЖЕВНИ РАДОВИ  -  Монахиња Јефимија
KNJIŽEVNI RADOVI  -  Monahinja Jefimija
Literary Works  -  Monahinja Jefimija
 
САБРАНА ДЕЛА  -  Свети Сава
SABRANA DELA  -  Sveti Sava
Selected Works  -  Sveti Sava
 
ЦРНИ БИВО У СРЦУ  -  Стефановић Венцловић, Гаврил
CRNI BIVO U SRCU  -  Stefanović Venclović, Gavril
The Black Buffalo in the Heart  -  Stefanovic Venclovic, Gavril
 
БАСНЕ  -  Обрадовић, Доситеј
BASNE  -  Obradović, Dositej
Fables  -  Obradovic, Dositej
 
ЖИВОТ И ПРИКЉУЧЕНИЈА  -  Обрадовић, Доситеј
ŽIVOT I PRIKLJUČENIJA  -  Obradović, Dositej
Life and Adventures  -  Obradovic, Dositej
 
ПИСМО ХАРАЛАМПИЈУ  -  Обрадовић, Доситеј
PISMO HARALAMPIJU  -  Obradović, Dositej
Letter to Haralampije  -  Obradovic, Dositej
 
ЖЕНИДБА И УДАДБА  -  Поповић, Јован Стерија
ŽENIDBA I UDADBA  -  Popović, Jovan Sterija
Getting Married  -  Popovic, Jovan Sterija
 
ЗЛА ЖЕНА  -  Поповић, Јован Стерија
ZLA ŽENA  -  Popović, Jovan Sterija
The Evil Woman  -  Popovic, Jovan Sterija
 
ИЗАБРАНЕ КОМЕДИЈЕ  -  Поповић, Јован Стерија
IZABRANE KOMEDIJE  -  Popović, Jovan Sterija
Selected Comedies  -  Popovic, Jovan Sterija
 
ЛАЖА И ПАРАЛАЖА  -  Поповић, Јован Стерија
LAŽA I PARALAŽA  -  Popović, Jovan Sterija
The Liar and the Arch-Liar  -  Popovic, Jovan Sterija
 
ПОКОНДИРЕНА ТИКВА  -  Поповић, Јован Стерија
POKONDIRENA TIKVA  -  Popović, Jovan Sterija
A Preposterous Fool  -  Popovic, Jovan Sterija
 
РОДОЉУПЦИ  -  Поповић, Јован Стерија
RODOLJUPCI  -  Popović, Jovan Sterija
The Patriots  -  Popovic, Jovan Sterija
 
РОМАН БЕЗ РОМАНА  -  Поповић, Јован Стерија
ROMAN BEZ ROMANA  -  Popović, Jovan Sterija
The Novel without Novel  -  Popovic, Jovan Sterija
 
ТВРДИЦА  -  Поповић, Јован Стерија
TVRDICA  -  Popović, Jovan Sterija
Miser  -  Popovic, Jovan Sterija
 
ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ  -  Петровић, Петар Његош
GORSKI VIJENAC  -  Petrović, Petar Njegoš
The Mountain Wreath  -  Petrovic, Petar Njegos
 
ДРУГА ПЕВАНИЈА  -  Јовановић, Јован Змај
DRUGA PEVANIJA  -  Jovanović, Jovan Zmaj
Other Songs Collection  -  Jovanovic, Jovan Zmaj
 
ЂУЛИЋИ И ЂУЛИЋИ УВЕОЦИ  -  Јовановић, Јован Змај
ĐULIĆI I ĐULIĆI UVEOCI  -  Jovanović, Jovan Zmaj
Little Roses and Fading Little Roses  -  Jovanovic, Jovan Zmaj
 
ЈЕЛИСАВЕТА  -  Јакшић, Ђура
JELISAVETA  -  Jakšić, Đura
Jelisaveta  -  Jaksic, Djura
 
ЛУЧА МИКРОКОЗМА  -  Петровић, Петар Његош
LUČA MIKROKOZMA  -  Petrović, Petar Njegoš
The Light of Microcosm  -  Petrovic, Petar Njegos
 
МЕМОАРИ  -  Ненадовић, Матеја Прота
MEMOARI  -  Nenadović, Mateja Prota
Memoirs  -  Nenadovic, Mateja Prota
 
ПЕСМЕ  -  Јакшић, Ђура
PESME  -  Jakšić, Đura
Poems  -  Jaksic, Djura
 
ПЕСМЕ  -  Костић, Лаза
PESME  -  Kostić, Laza
Poems  -  Kostic, Laza
 
ПЕСМЕ  -  Радичевић, Бранко
PESME  -  Radičević, Branko
Poems  -  Radicevic, Branko
 
ПРОЗА  -  Јакшић, Ђура
PROZA  -  Jakšić, Đura
Prose  -  Jaksic, Djura
 
СТАНОЈЕ ГЛАВАШ  -  Јакшић, Ђура
STANOJE GLAVAŠ  -  Jakšić, Đura
Stanoje Glavas  -  Jaksic, Djura
 
БАКОЊА ФРА БРНЕ  -  Матавуљ, Симо
BAKONJA FRA BRNE  -  Matavulj, Simo
Friar Brne's Bakonja  -  Matavulj, Simo
 
ВЕЧИТИ МЛАДОЖЕЊА  -  Игњатовић, Јаков
VEČITI MLADOŽENJA  -  Ignjatović, Jakov
The Ethernal Groom  -  Ignjatovic, Jakov
 
ГОРСКИ ЦАР  -  Ранковић, Светолик П.
GORSKI CAR  -  Ranković, Svetolik P.
The Tsar of the Mountain  -  Rankovic, Svetolik P.
 
ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ДОБРОВОЉЦА  -  Тодоровић, Пера
DNEVNIK JEDNOG DOBROVOLJCA  -  Todorović, Pera
The Diary of an Army Volunteer  -  Todorovic, Pera
 
ЗОНА ЗАМФИРОВА  -  Сремац, Стеван
ZONA ZAMFIROVA  -  Sremac, Stevan
Zamfir's Zona  -  Sremac, Stevan
 
ЛИМУНАЦИЈА У СЕЛУ  -  Сремац, Стеван
LIMUNACIJA U SELU  -  Sremac, Stevan
Illumination in the Village  -  Sremac, Stevan
 
МРТВО МОРЕ  -  Домановић, Радоје
MRTVO MORE  -  Domanović, Radoje
The Dead sea  -  Domanovic, Radoje
 
ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА  -  Сремац, Стеван
POP ĆIRA I POP SPIRA  -  Sremac, Stevan
Priest Cira and Priest Spira  -  Sremac, Stevan
 
ПРИПОВЕТКЕ  -  Глишић, Милован
PRIPOVETKE  -  Glišić, Milovan
Stories  -  Glisic, Milovan
 
ПРИПОВЕТКЕ  -  Игњатовић, Јаков
PRIPOVETKE  -  Ignjatović, Jakov
Stories  -  Ignjatovic, Jakov
 
ПРИПОВЕТКЕ  -  Лазаревић, Лаза К.
PRIPOVETKE  -  Lazarević, Laza K.
Stories  -  Lazarevic, Laza K.
 
ПРИПОВЕТКЕ  -  Ранковић, Светолик П.
PRIPOVETKE  -  Ranković, Svetolik P.
Stories  -  Rankovic, Svetolik P.
 
ПРОЗА  -  Сремац, Стеван
PROZA  -  Sremac, Stevan
Prose  -  Sremac, Stevan
 
СЕОСКА УЧИТЕЉИЦА  -  Ранковић, Светолик П.
SEOSKA UČITELJICA  -  Ranković, Svetolik P.
The Village Schoolteacher  -  Rankovic, Svetolik P.
 
УСКОК  -  Матавуљ, Симо
USKOK  -  Matavulj, Simo
Uskok  -  Matavulj, Simo
 
УСКОК ЈАНКО  -  Матавуљ, Симо
USKOK JANKO  -  Matavulj, Simo
Uskok Janko  -  Matavulj, Simo
 
ХАЈДУК СТАНКО  -  Веселиновић, Јанко
HAJDUK STANKO  -  Veselinović, Janko
Hajduk Stanko  -  Veselinovic, Janko
 
ПЕСМЕ  -  Илић, Војислав Ј.
PESME  -  Ilić, Vojislav J.
Poems  -  Ilic, Vojislav J.
 
ХРИСТОС НА ПУТУ  -  Јакшић, Милета
HRISTOS NA PUTU  -  Jakšić, Mileta
Christ on the Road  -  Jaksic, Mileta
 
Беспуће  -  Милићевић, Вук
Bespuće  -  Milićević, Vuk
Wasteland  -  Milicevic, Vuk
 
БОЖЈИ ЉУДИ  -  Станковић, Борисав
BOŽJI LJUDI  -  Stanković, Borisav
God's People  -  Stankovic, Borisav
 
ГАЗДА МЛАДЕН  -  Станковић, Борисав
GAZDA MLADEN  -  Stanković, Borisav
Landlord Mladen  -  Stankovic, Borisav
 
ГОСПОЂА МИНИСТАРКА  -  Нушић, Бранислав
GOSPOĐA MINISTARKA  -  Nušić, Branislav
The Minister's Wife  -  Nusic, Branislav
 
ИЗ СТАРОГ ЈЕВАНЂЕЉА И СТАРИ ДАНИ  -  Станковић, Борисав
IZ STAROG JEVANĐELJA I STARI DANI  -  Stanković, Borisav
From Old Gospel and Old Days  -  Stankovic, Borisav
 
ИЗАБРАНА ДЕЛА  -  Кочић, Петар
IZABRANA DELA  -  Kočić, Petar
Selected Works  -  Kocic, Petar
 
ЈОВЧА  -  Станковић, Борисав
JOVČA  -  Stanković, Borisav
Jovca  -  Stankovic, Borisav
 
КОШТАНА  -  Станковић, Борисав
KOŠTANA  -  Stanković, Borisav
Koštana  -  Stankovic, Borisav
 
НАРОДНИ ПОСЛАНИК  -  Нушић, Бранислав
NARODNI POSLANIK  -  Nušić, Branislav
The Member of the National Parliament  -  Nusic, Branislav
 
НЕЧИСТА КРВ  -  Станковић, Борисав
NEČISTA KRV  -  Stanković, Borisav
Impure Blood  -  Stankovic, Borisav
 
ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА  -  Нушић, Бранислав
OŽALOŠĆENA PORODICA  -  Nušić, Branislav
Family in Mourning  -  Nusic, Branislav
 
Пауци  -  Ћипико, Иво
Pauci  -  Ćipiko, Ivo
Spiders  -  Cipiko, Ivo
 
ПЕСМЕ  -  Бојић, Милутин
PESME  -  Bojić, Milutin
Poems  -  Bojic, Milutin
 
ПЕСМЕ  -  Дучић, Јован
PESME  -  Dučić, Jovan
Poems  -  Ducic, Jovan
 
ПЕСМЕ  -  Пандуровић, Сима
PESME  -  Pandurović, Sima
Poems  -  Pandurovic, Sima
 
ПЕСМЕ  -  Петковић, Владислав DIS
PESME  -  Petković, Vladislav DIS
Poems  -  Petkovic, Vladislav DIS
 
ПЕСМЕ  -  Ракић, Милан
PESME  -  Rakić, Milan
Poems  -  Rakic, Milan
 
ПЕСМЕ  -  Шантић, Алекса
PESME  -  Šantić, Aleksa
Poems  -  Santic, Aleksa
 
ПОКОЈНИК  -  Нушић, Бранислав
POKOJNIK  -  Nušić, Branislav
The Deceased  -  Nusic, Branislav
 
Приповетке  -  Ћипико, Иво
Pripovetke  -  Ćipiko, Ivo
Novels  -  Cipiko, Ivo
 
СУМЊИВО ЛИЦЕ  -  Нушић, Бранислав
SUMNJIVO LICE  -  Nušić, Branislav
Suspicious Person  -  Nusic, Branislav
 
ТАШАНА  -  Станковић, Борисав
TAŠANA  -  Stanković, Borisav
Tasana  -  Stankovic, Borisav
 
АФРИКА  -  Петровић, Растко
AFRIKA  -  Petrović, Rastko
Africa  -  Petrovic, Rastko
 
КОСОВСКЕ ПРИЧЕ  -  Божовић, Григорије
KOSOVSKE PRIČE  -  Božović, Grigorije
Stories from/about Kosovo  -  Bozovic, Grigorije
 
КРИЛА  -  Краков, Станислав
KRILA  -  Krakov, Stanislav
The Wings  -  Krakov, Stanislav
 
Кроника паланачког гробља  -  Секулић, Исидора
Kronika palanačkog groblja  -  Sekulić, Isidora
Chronicles of Smalltown Graveyard  -  Sekulic, Isidora
 
Лирика Итаке  -  Црњански, Милош
Lirika Itake  -  Crnjanski, Miloš
Lirics of Ithaka  -  Crnjanski, Milos
 
ЉУДИ ГОВОРЕ  -  Петровић, Растко
LJUDI GOVORE  -  Petrović, Rastko
People Talk  -  Petrovic, Rastko
 
ПЕСМЕ  -  Настасијевић, Момчило
PESME  -  Nastasijević, Momčilo
Poems  -  Nastasijevic, Momcilo
 
ПЕСМЕ  -  Петровић, Растко
PESME  -  Petrović, Rastko
Poems  -  Petrovic, Rastko
 
САБРАНЕ ПРИПОВЕТКЕ  -  Васић, Драгиша
SABRANE PRIPOVETKE  -  Vasić, Dragiša
Collected Stories  -  Vasic, Dragisa
 
Сеобе  -  Црњански, Милош
Seobe  -  Crnjanski, Miloš
Migrations  -  Crnjanski, Milos
 
Сеобе друга књига  -  Црњански, Милош
Seobe druga knjiga  -  Crnjanski, Miloš
Migrations II part  -  Crnjanski, Milos
 
СРПСКА ТРИЛОГИЈА - КЊИГА ДРУГА  -  Јаковљевић, Стеван
SRPSKA TRILOGIJA - KNJIGA DRUGA  -  Jakovljević, Stevan
Serbian Trilogy - Book 2  -  Jakovljevic, Stevan
 
СРПСКА ТРИЛОГИЈА - КЊИГА ПРВА  -  Јаковљевић, Стеван
SRPSKA TRILOGIJA - KNJIGA PRVA  -  Jakovljević, Stevan
Serbian Trilogy - Book 1  -  Jakovljevic, Stevan
 
СРПСКА ТРИЛОГИЈА - КЊИГА ТРЕЋА  -  Јаковљевић, Стеван
SRPSKA TRILOGIJA - KNJIGA TREĆA  -  Jakovljević, Stevan
Serbian Trilogy - Book 3  -  Jakovljevic, Stevan
 
ЦРВЕНЕ МАГЛЕ  -  Васић, Драгиша
CRVENE MAGLE  -  Vasić, Dragiša
Red Fogs  -  Vasic, Dragisa
 
Башта сљезове боје  -  Ћопић, Бранко
Bašta sljezove boje  -  Ćopić, Branko
Garden with the Color of Mallow  -  Copic, Branko
 
БЕЛЕШКЕ ЈЕДНЕ АНЕ  -  Капор, Момо
BELEŠKE JEDNE ANE  -  Kapor, Momo
Writings of Ana  -  Kapor, Momo
 
ДОРОТЕЈ  -  Ненадић, Добрило
DOROTEJ  -  Nenadić, Dobrilo
Dorotheus  -  Nenadic, Dobrilo
 
ДОРЋОЛ  -  Велмар-Јанковић, Светлана
DORĆOL  -  Velmar-Janković, Svetlana
Dorcol  -  Velmar-Jankovic, Svetlana
 
КАКО СПАВАЈУ ТРАМВАЈИ И ДРУГЕ ПЕСМЕ  -  Данојлић, Милован
KAKO SPAVAJU TRAMVAJI I DRUGE PESME  -  Danojlić, Milovan
How Trams Sleep and Other Poems  -  Danojlić, Milovan
 
КАМЕНА УСПАВАНКА  -  Раичковић, Стеван
KAMENA USPAVANKA  -  Raičković, Stevan
Stone Lullaby  -  Raickovic, Stevan
 
КОРА  -  Попа, Васко
KORA  -  Popa, Vasko
Bark  -  Popa, Vasko
 
КОРЕНИ  -  Ћосић, Добрица
KORENI  -  Ćosić, Dobrica
Roots  -  Cosic, Dobrica
 
НАИВНА ПЕСМА  -  Данојлић, Милован
NAIVNA PESMA  -  Danojlić, Milovan
Naive Poem  -  Danojlić, Milovan
 
НАЈБОЉЕ ГОДИНЕ И ДРУГЕ ПРИЧЕ  -  Капор, Момо
NAJBOLJE GODINE I DRUGE PRIČE  -  Kapor, Momo
The Best Years and Other Stories  -  Kapor, Momo
 
НАЈЛЕПШЕ ПЕСМЕ  -  Симовић, Љубомир
NAJLEPŠE PESME  -  Simović, Ljubomir
The Most Beautiful Poems  -  Simovic, Ljubomir
 
НЕПОЧИН-ПОЉЕ  -  Попа, Васко
NEPOČIN-POLJE  -  Popa, Vasko
Field of No Rest  -  Popa, Vasko
 
ПЕСМЕ  -  Миљковић, Бранко
PESME  -  Miljković, Branko
Poems  -  Miljkovic, Branko
 
ПИСМО  -  Лалић, Иван В.
PISMO  -  Lalić, Ivan V.
The Letter  -  Lalic, Ivan V.
 
Прољећа Ивана Галеба  -  Десница, Владан
Proljeća Ivana Galeba  -  Desnica, Vladan
Ivan Galeb's Springs (the Play of Spring and Death)  -  Desnica, Vladan
 
ПУТУЈУЋЕ ПОЗОРИШТЕ ШОПАЛОВИЋ  -  Симовић, Љубомир
PUTUJUĆE POZORIŠTE ŠOPALOVIĆ  -  Simović, Ljubomir
The Travel Theatre of Sopalovics  -  Simovic, Ljubomir
 
Србија до краја века  -  Павловић, Миодраг
Srbija do kraja veka  -  Pavlović, Miodrag
Serbia until the end of the century  -  Pavlovic, Miodrag
 
ТРАЖИМ ПОМИЛОВАЊЕ  -  Максимовић, Десанка
TRAŽIM POMILOVANJE  -  Maksimović, Desanka
I Ask for Forgiveness  -  Maksimovic, Desanka
 
У ТЕСНОМ СКЛОПУ  -  Тешић, Милосав
U TESNOM SKLOPU  -  Tešić, Milosav
In a Tight Composition  -  Tesic, Milosav
 
УСПРАВНА ЗЕМЉА  -  Попа, Васко
USPRAVNA ZEMLJA  -  Popa, Vasko
Upright Country  -  Popa, Vasko
 
ХАСАНАГИНИЦА  -  Симовић, Љубомир
HASANAGINICA  -  Simović, Ljubomir
Hasanaga's Wife  -  Simovic, Ljubomir
 
ЧУДО У "ШАРГАНУ"  -  Симовић, Љубомир
ČUDO U "ŠARGANU"  -  Simović, Ljubomir
Miracle in Sargan  -  Simovic, Ljubomir
 
АНТОЛОГИЈА НАРОДНИХ ЈУНАЧКИХ ПЕСАМА  -  Ђурић, Војислав
ANTOLOGIJA NARODNIH JUNAČKIH PESAMA  -  Đurić, Vojislav
Anthology of Folc Epic Poetry  -  Djuric, Vojislav
 
АНТОЛОГИЈА НАРОДНИХ ПРИПОВЕДАКА  -  Ђурић, Војислав
ANTOLOGIJA NARODNIH PRIPOVEDAKA  -  Đurić, Vojislav
Antology of Folk Stories  -  Djuric, Vojislav
 
АНТОЛОГИЈА НАРОДНИХ УМОТВОРИНА  -  Кнежевић, Миливоје В.
ANTOLOGIJA NARODNIH UMOTVORINA  -  Knežević, Milivoje V.
Anthology of Proverbs and Sayings  -  Knezevic, Milivoje V.
 
АНТОЛОГИЈА НОВИЈЕ СРПСКЕ ЛИРИКЕ  -  Поповић, Богдан
ANTOLOGIJA NOVIJE SRPSKE LIRIKE  -  Popović, Bogdan
Anthology of Modern Serbian Lyric Poetry  -  Popovic, Bogdan
 
ЛИРСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ  -  Милошевић-Ђорђевић, Нада
LIRSKE NARODNE PESME  -  Milošević-Đorđević, Nada
Folk Lyric Poems  -  Milosevic-Djordjevic, Nada
 
СРПСКЕ НАРОДНЕ ПРИПОВЕТКЕ АНТОЛОГИЈА  -  Панић-Суреп, Милорад
SRPSKE NARODNE PRIPOVETKE ANTOLOGIJA  -  Panić-Surep, Milorad
Anthology of Serbian Folk Stories  -  Panic-Surep, Milorad
 
СРПСКЕ НАРОДНЕ ПРИПОВЈЕТКЕ  -  Караџић, Вук Стефановић
SRPSKE NARODNE PRIPOVJETKE  -  Karadžić, Vuk Stefanović
Serbian Folk Stories  -  Karadzic, Vuk Stefanovic
 
СТАРИЈА СРПСКА ПОЕЗИЈА  -  Лесковац, Младен
STARIJA SRPSKA POEZIJA  -  Leskovac, Mladen
Old Serbian Poetry  -  Leskovac, Mladen
 
Два српска романа (студије о Сеобама и Нечистој крви)  -  Петковић, Новица
Dva srpska romana (studije o Seobama i Nečistoj krvi)  -  Petković, Novica
Two Serbian novels (study about Migrations and Inpure Blood)  -  Petkovic, Novica
 
ИСТОРИЈА НОВЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ  -  Скерлић, Јован
ISTORIJA NOVE SRPSKE KNJIŽEVNOSTI  -  Skerlić, Jovan
The History of Modern Serbian Literature  -  Skerlic, Jovan
 
Кратка историја српске књижевности  -  Ивић, Павле (са групом аутора)
Kratka istorija srpske književnosti  -  Ivić, Pavle (sa grupom autora)
Short History of Serbian Literature  -  Ivic, Pavle (with the group of authors)
 
ПРЕДСТАВА О ДЕТЕТУ У СРПСКОЈ КУЛТУРИ  -  Требјешанин, Жарко
PREDSTAVA O DETETU U SRPSKOJ KULTURI  -  Trebješanin, Žarko
The Perception of the Child in Serbian Culture  -  Trebjesanin, Zarko
 
ПСИХИЧКЕ ОСОБИНЕ ЈУЖНИХ СЛОВЕНА  -  Цвијић, Јован
PSIHIČKE OSOBINE JUŽNIH SLOVENA  -  Cvijić, Jovan
Psychological Characteristics of South Slavs  -  Cvijic, Jovan
 
РЕЧНИК СРПСКИХ НАРОДНИХ ВЕРОВАЊА О БИЉКАМА  -  Чајкановић, Веселин
REČNIK SRPSKIH NARODNIH VEROVANJA O BILJKAMA  -  Čajkanović, Veselin
Dictionary of Serbian Folk Beliefs on Plants  -  Cajkanovic, Veselin
 
СЛОВЕНСКЕ ПЧЕЛЕ У ГРАЧАНИЦИ  -  Петковић, Новица
SLOVENSKE PČELE U GRAČANICI  -  Petković, Novica
Slavic Bees in Gracanica  -  Petkovic, Novica
 
КРОЗ ВАСИОНУ И ВЕКОВЕ  -  Миланковић, Милутин
KROZ VASIONU I VEKOVE  -  Milanković, Milutin
Throughout the Universe and Centuries  -  Milankovic, Milutin
 
КРОЗ ЦАРСТВО НАУКА  -  Миланковић, Милутин
KROZ CARSTVO NAUKA  -  Milanković, Milutin
Throughout the Imperium of the Science  -  Milankovic, Milutin
 
МОЈИ ИЗУМИ  -  Тесла, Никола
MOJI IZUMI  -  Tesla, Nikola
My Inventions  -  Tesla, Nikola
 
РОМАН ЈЕГУЉЕ  -  Петровић, Михаило Алас
ROMAN JEGULJE  -  Petrović, Mihailo Alas
The Eel Novel  -  Petrovic, Mihailo Alas
 
Са пашњака до научењака  -  Пупин, Михајло
Sa pašnjaka do naučenjaka  -  Pupin, Mihajlo
From Immigrant to Inventor  -  Pupin, Mihajlo
 
АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ ПОЕЗИЈЕ ЗА ДЕЦУ ПРЕДЗМАЈЕВСКОГ ПЕРИОДА  -  Опачић, Зорана
ANTOLOGIJA SRPSKE POEZIJE ZA DECU PREDZMAJEVSKOG PERIODA  -  Opačić, Zorana
Anthology Of serbian Children's Poetry before the Period of Zmaj's Poetry  -  Opacic, Zorana
 
АУТОБИОГРАФИЈА  -  Нушић, Бранислав
AUTOBIOGRAFIJA  -  Nušić, Branislav
Autobiography  -  Nusic, Branislav
 
ГЛАСАМ ЗА ЉУБАВ  -  Олујић, Гроздана
GLASAM ZA LJUBAV  -  Olujić, Grozdana
I Vote for Love  -  Olujic, Grozdana
 
ДЕЧЈА ЗБИРКА ПЕСАМА  -  Илић, Војислав Ј.
DEČJA ZBIRKA PESAMA  -  Ilić, Vojislav J.
The Collection of Children's Poems  -  Ilic, Vojislav J.
 
Доживљаји мачка Тоше  -  Ћопић, Бранко
Doživljaji mačka Toše  -  Ćopić, Branko
Advantures of cat Tosa  -  Copic, Branko
 
ЈОШ НАМ САМО АЛЕ ФАЛЕ  -  Ршумовић, Љубивоје
JOŠ NAM SAMO ALE FALE  -  Ršumović, Ljubivoje
All We Need is Dragons  -  Rsumovic, Ljubivoje
 
МА ШТА МИ РЕЧЕ  -  Ршумовић, Љубивоје
MA ŠTA MI REČE  -  Ršumović, Ljubivoje
You Don't Say!  -  Rsumovic, Ljubivoje
 
НЕБЕСКА РЕКА И ДРУГЕ БАЈКЕ  -  Олујић, Гроздана
NEBESKA REKA I DRUGE BAJKE  -  Olujić, Grozdana
The Heavenly River and other Fairytales  -  Olujic, Grozdana
 
Орлови рано лете  -  Ћопић, Бранко
Orlovi rano lete  -  Ćopić, Branko
Eagles Fly Early  -  Copic, Branko
 
СЕДЕФНА РУЖА И ДРУГЕ БАЈКЕ  -  Олујић, Гроздана
SEDEFNA RUŽA I DRUGE BAJKE  -  Olujić, Grozdana
The Pearl Rose and other Fairytales  -  Olujic, Grozdana
 
Чаробна шума  -  Ћопић, Бранко
Čarobna šuma  -  Ćopić, Branko
The Magic Woods  -  Copic, Branko